پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته
پارسیسرویای پارسبنر نگینرویال کلاسیکماهانوالایلانویولتالیزهسناتورپارسینستاره

لیست تالارهای پذیرایی اسلامشهر

500 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی الماس شهر – اسلامشهر

تالار پذیرایی الماس شهر – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، شهرک قائمیه، نبش کوکب ۷
700 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی تندیس

تالار پذیرایی تندیس       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اتوبان آیت الله سعیدی بعد از چهاردانگه
700 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی تک – اسلامشهر

تالار پذیرایی تک – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، روبروی مهدیه، جنب بانک ملت
600 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی کلاسیک – اسلامشهر

تالار پذیرایی کلاسیک – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، کنارگذر پل بسیج، جنب درمانگاه امام خمینی
700 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی قصر طلایی – اسلامشهر

تالار پذیرایی قصر طلایی – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، کنار گذر پل بسیج، بعد از خیابان کاشانی
1500 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی خوش قدم – واوان

تالار پذیرایی خوش قدم – واوان       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
واوان ، بلوار امام خمینی ، تالار پذیرایی خوش قدم
مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی دیدار – اسلامشهر

تالار پذیرایی دیدار – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر،خیابان زرافشان،خیابان امام زاده عقیل (ع)
800 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی کوروش – اسلامشهر

تالار پذیرایی کوروش – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، خیابان صیاد شیرازی، روبروی سازمان آب
1000 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی قصر شیرین – اسلامشهر

تالار پذیرایی قصر شیرین – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر،بعد از پمپ بنزین مهدیه،شهرک لاله
400 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی پارسیان – اسلامشهر

تالار پذیرایی پارسیان – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، میدان نماز، بلوار مخابرات، نرسیده به پل راه آهن
1200 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی باغ زندگی – اسلامشهر

تالار پذیرایی باغ زندگی – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.        
اسلامشهر،نرسیده به میدان نماز
700 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی ابویی

تالار پذیرایی ابویی       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
اسلامشهر، شهرک واوان، میدان امام، انتهای خیابان مطهری، خیابان گلشاد