شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته
پارسیسرویای پارسبنر نگینرویال کلاسیکماهانوالایلانویولتالیزهسناتورپارسینستاره

لیست تالارهای پذیرایی

550 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی قائم – اشرفی اصفهانی

تالار پذیرایی قائم – اشرفی اصفهانی       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند
انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان سیمون بولیوار، خیابان مراد آباد