دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته
پارسیسرویای پارسبنر نگینرویال کلاسیکماهانوالایلانویولتالیزهسناتورپارسینستاره

لیست تالارهای پذیرایی

ادمین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 164
تالار پذیرایی ایران زمین – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
 • ادمین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 168
  تالار پذیرایی چهلستون – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند
 • ظرفیت تالار : 1000 نفر
 • ادمین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 153
  تالار پذیرایی آسمان – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند
 • ظرفیت تالار : 1000 نفر
 • ادمین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 144
  تالار پذیرایی آترین – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 400 نفر
 • ادمین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 184
  تالار پذیرایی زیتون – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 600 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 130
  تالار پذیرایی نگین غرب – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.      
 • ظرفیت تالار : 600 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 155
  تالار پذیرایی پاسارگاد – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 750 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 165
  تالار پذیرایی آمیتیس – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 700 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 137
  تالار پذیرایی سپهر – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 162
  تالار پذیرایی موج آبی – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 1200 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 152
  تالار پذیرایی تخت جمشید – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 1000 نفر
 • ادمین ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازدید : 150
  تالار پذیرایی قصر داریوش – شهریار       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 500 نفر
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >