دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته

لیست تالارهای پذیرایی

2000 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی سروستان – ورامین

تالار پذیرایی سروستان – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند        
ورامین، خیرآباد، جنب پمپ بنزین خیرآباد
2000 مهمان
(0)خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی

تالار پذیرایی سروستان – ورامین

تالار پذیرایی سروستان ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
ورامین، خیرآباد، جنب پمپ بنزین خیرآباد