دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته
پارسیسرویای پارسبنر نگینرویال کلاسیکماهانوالایلانویولتالیزهسناتورپارسینستاره

لیست تالارهای پذیرایی

ادمین 11 می 2019 بازدید : 175
تالار پذیرایی گلها – ورامین         به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند
 • ظرفیت تالار : 1400 نفر
 • ادمین 11 می 2019 بازدید : 173
  تالار پذیرایی سروستان – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند        
 • ظرفیت تالار : 2000 نفر
 • ادمین 10 می 2019 بازدید : 569
  تالار پذیرایی باغ بهشت – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند      
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
 • ادمین 10 می 2019 بازدید : 204
  عالی
  تالار پذیرایی پاسارگاد – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 1400 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 327
  تالار پذیرایی لوکس طلایی – ورامین         به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 900 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 224
  تالار پذیرایی گل نرگس – ورامین         به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 141
  تالار پذیرایی قشقائی – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 600 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 157
  تالار پذیرایی آپادانا – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 650 نفر
 • ادمین 8 می 2019 بازدید : 157
  تالار پذیرایی کسری – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 650 نفر
 • ادمین 8 می 2019 بازدید : 162
  تالار پذیرایی ساقدوش – ورامین       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >