یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
آقای تالار
بانک اطلاعاتی

تالارهای پذیرایی

و کسب و کارهای وابسته
پارسیسرویای پارسبنر نگینرویال کلاسیکماهانوالایلانویولتالیزهسناتورپارسینستاره

لیست تالارهای پذیرایی

ادمین 11 می 2019 بازدید : 195
تالار پذیرایی الماس شهر – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 500 نفر
 • ادمین 11 می 2019 بازدید : 177
  تالار پذیرایی تندیس       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 700 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 176
  تالار پذیرایی تک – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 700 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 150
  تالار پذیرایی کلاسیک – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 600 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 227
  تالار پذیرایی قصر طلایی – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 700 نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 179
  تالار پذیرایی دیدار – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : نفر
 • ادمین 9 می 2019 بازدید : 184
  تالار پذیرایی کوروش – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، گالری و دیگر امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 800 نفر
 • ادمین 8 می 2019 بازدید : 219
  تالار پذیرایی قصر شیرین – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 1000 نفر
 • ادمین 8 می 2019 بازدید : 157
  تالار پذیرایی پارسیان – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.
 • ظرفیت تالار : 400 نفر
 • ادمین 6 می 2019 بازدید : 150
  تالار پذیرایی باغ زندگی – اسلامشهر       به دلیل اینکه این مجموعه هیچگونه قراردادی با آقای تالار ندارد ، امکانات غیر فعال می باشند.        
 • ظرفیت تالار : 1200 نفر